1
ENGLISH   | 
DOKÜMAN
Hizmet Standartları

KARTEPE BELEDİYESİ

HİZMET STANDARTI TABLOSU

Sıra No

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

1

Ücretsiz ve Ücretli Stajyer alımı

- Eğitim gördüğü okuldan staj yapması zorunludur yazısı
- 1 adet fotoğraf
- Ücretli stajlarda okuldan staj sözleşmesi

1 gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri                                                       İkinci Müracaat Yeri

 

İsim: Abdullah BİÇER                                                  İsim:  Mehmet FİLİZ

 

Unvan: Müdür                                                          Unvan: Belediye Başkan Yardımcısı

 

Adres: Kartepe Belediye Başkanlığı                        Adres: Kartepe Belediye Başkanlığı

 

Tel  : (0262) 316 68 27                                           Tel: (0262) 316 68 09 

Faks: (0262) 373 32 36                                          Faks: (0262) 373 32 36

e-mail: a.bicer@kartepe.bel.tr                              email:m.filiz@kartepe.bel.tr

2

Sıhhı müesseseler için işyeri ruhsatı verme

( Şahıslar için )

- Başvuru formu - belediyeden verilecek

- Yerin tapu fotokopisi

- Yapı kullanma izin belgesi

- Yer kira ise kira kontratının aslı veya noter onaylı olacak

- Vergi levhası

- İtfaiye raporu veya ( yangın söndürme tüp faturası )

- Deşarj izini

- Emisyon izini

- Ustalık belgesi

- İşyeri sağlık raporu

- Ecza dolabı

- Esnaf ve sanatkar ise sicil tastiknamesi ile kayıt belgesi

- Portör muayeneleri raporu (bulaşıcı hastalıkları yoktur raporu)

- İki adet plastik dosya

- Emlak borcu

-Beş adet resim

- İmar durumu

3 gün

3

Sıhhı müesseseler için işyeri ruhsatı verme

( Şirketler için

-Başvuru formu

-Yerin tabu fotokobisi

-Yapı kullanma izin belgesi

-Yer kira ise kira kontratının aslı veya noter onaylı sözleşme

-Şirket kuruluş sözleşmesi - noter onaylı olacak

-İmza sirküleri - noter onaylı olacak

-Sorumlu müdür sözleşmesi noter onaylı

-Ticari sicil gazetesinin aslı veya noter onaylı

-Vergi levhası

-Oda sicil tastiknamesi ve faaliyet belgesi (sanayi veya ticaret)

-İki adet plastik dosya

-İtfaiye raporu

-Deşarj izini

-Emisyon izini (il çevre ve orman müdürlüğünden)

-Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi

-Çed yönetmeliğinde olan tesisler için

a)çed olumlu belgesi veya çed gerekli değildir belgesi (il çevre ve orman müdürlüğünden alınacak)

- Emlak borcu

3 gün

 

 

 

 

4

 

 

 

 

2. ve 3. sınıf Gayrisıhhı işyerleri için işyeri ruhsatı verme  ( Şahıslar için  

- Başvuru formu - belediyeden verilecek

- Yerin tapu fotokobisi

- Yapı kullanma izin belgesi

- Yer kira ise kira kontratının aslı veya noter onaylı olacak

- Vergi levhası

- İtfaiye raporu ( yangın söndürme tüp faturası )

- Deşarj izini

- Emisyon izini

- Ustalık belgesi

- İşyeri sağlık raporu

- Ecza dolabı

- Esnaf ve sanatkar ise sicil tastiknamesi ile kayıt belgesi

- Portör muayeneleri raporu (bulaşıcı hastalıkları yoktur raporu)

- İki adet plastik dosya

- Emlak borcu

- Beş adet resim

 -İmar durumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3gün

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

2. ve 3. sınıf Gayrisıhhı işyerleri için işyeri ruhsatı verme (Şirketler  için )

-Başvuru formu

-Yerin tabu fotokobisi

-Yapı kullanma izin belgesi

-Yer kira ise kira kontratının aslı veya noter onaylı sözleşme

-Şirket kuruluş sözleşmesi - noter onaylı olacak

-İmza sirküleri - noter onaylı olacak

sorumlu müdür sözleşmesi noter onaylı

-Ticari sicil gazetesinin aslı veya noter onaylı

-Vergi levhası

-Oda sicil tastiknamesi ve faaliyet belgesi (sanayi veya ticaret)

-İki adet plastik dosya

-İtfaiye raporu

-Deşarj izini

-Emisyon izini (il çevre ve orman müdürlüğünden)

-Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi

-Çed yönetmeliğinde olan tesisler için

a)çed olumlu belgesi veya çed gerekli değildir belgesi (il çevre ve orman müdürlüğünden alınacak)

-Emlak borcu

 

 

 

 

3 gün

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Gayrısıhhı Müessese  Ekmek Fırın 

- Başvuru formu - belediyeden verilecek

- Yerin tapu fotokobisi

- Yapı kullanma izin belgesi

- Yer kira ise kira kontratının aslı veya noter onaylı olacak

- Nüfüs cüzdan fotokobisi

- Vergi levhası

- İtfaiye raporu

- Deşarj izini

- Emisyon izini

- Ustalık belgesi

- İşyeri sağlık raporu

- Ecza dolabı

- Esnaf ve sanatkar ise sicil tastiknamesi ile kayıt belgesi

- Portör muayeneleri raporu (bulaşıcı hastalıkları yoktur raporu)

- Kapasite raporu

- Gıda mühendisi sözleşmesi

- Haşere ilaç sözleşmesi

- İki adet plastik dosya

- Emlak borcu

- Beş adet resim

- İmar durumu

 

 

 

 

 

 

 

 

3 gün

 

 

7

 

İçkili lokanta / restaurant / bar v.b açacak  işletmeler için işyeri ruhsatı verme 

- Başvuru formu - belediyeden verilecek

- Yerin tapu fotokopisi

- Yapı kullanma izin belgesi

- Yer kira ise kira kontratının aslı veya noter onaylı olacak- nüfus cüzdan fotokopisi

- Vergi levhası

- İtfaiye raporu

- İçkili alan bölgesini gösteren meslia kararı ( belediyeden verilecek )

 - Ustalık belgesi

- İşyeri sağlık raporu

- Ecza dolabı

- Esnaf ve sanatkar ise sicil tastiknamesi ile kayıt belgesi

- Portör muayeneleri raporu (bulaşıcı hastalıkları yoktur raporu)

- Haşere ilaç sözleşmesi

- İki adet plastik dosya

- Emlak borcu

- Beş adet resim

-İmar durumu

3 gün

8

Canlı Müzik İzin verilmesi

-Ruhsat fotokopisiı

-Gürültü ölçüm raporu

-Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başk.

 -Uygunluk yazısı.  

1 ay

9

Mesul Müdür Belgesi

-Dilekçe

-Resim

-Mesul müdür sözleşmesi

1 saat

10

Şikayet ve talepler ( İşyeri ruhsatı için )

-Dilekçe

2 gün

11

İşyerinin adres değişikliği

-Dilekçe

-Yeni işyeri açma ve çalışma ruhsatı alması için gerekli evrak listesi

3 gün

12

İşletmecinin değişmesi ve işyerinin nakli

-Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu değişmemesi kaydıyla işyerinin devredilmesi halinde devralan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgiler esas kalmak şartıyla ruhsat düzenlenir.

-İşyerinin başka bir adrese taşınması halinde yeni ruhsat işlemleri yapılır.

3 gün

13

İşyeri sahibinin ölümü halinde işyeri ruhsatının verilmesi

-İşyeri sahibinin ölümü halinde , yeni ruhsat düzenlenmeksizin kanuni mirasçıları adına eski ruhsatın intibakı yapılır.

3 gün

14

Gayrisıhhı müesselerde sınıf değişikliği 

-Tesiste yapılan sınıf değişikliğinde bir alt sınıfa geçen işletmelerde yeniden ruhsat alması gerekmez.

-Bir üst sınıfa geçen işletmeler bir yıl içerisinde yeni ruhsat alması gerekmektedir. 

1 gün

15

Hafta Tatili Çalışma ruhsatı verme

-Hafta sonu harcı makbuz fotokopisi

1 saat

16

Kartepe belediyesi olarak ruhsat değişikliği

-Eski ruhsat aslı

-Kimlik fotokopisi

-Tapu fotokopisi

3 gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri                                                  İkinci Müracaat Yeri

İsim:  Semra Begeç                                                 İsim: Bali HOLAT

 

Unvan: Müdür                                                         Unvan: Belediye Başkan Yardımcısı

 

Adres: Kartepe Belediye Başkanlığı                       Adres: Kartepe Belediye Başkanlığı

 

Tel: (0262) 316 68 36                                            Tel: (0262) 316 68 03 

Faks: (0262) 373 32 36                                          Faks: (0262) 373 32 36

e-mail: s.begec@kartepe.bel.tr                                 e-mail: b.holat@kartepe.bel.tr

17

Kamulaştırma İşlemleri


- Kamulaştırma Talep formu Dilekçe

30 gün

18

Gayrimenkul  Hisse Satışı ve Gayrimenkul Kiralanması İhalesi İşlemleri

- İhale talep formu (dilekçe)
- Şartnamede Belirtilen evraklar

15 gün

 

 

19

Yazılı ve Klişeli

İmar Durumu Verilmesi

-Dilekçe

-Tapu

-Tapu Kaydı

-Koordineli  Aplikasyon krokisi

 

 

1 gün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapı Ruhsatı  Belgesi hazırlanması

-Dilekçe,

-Tapu Fotokopisi

-Güncel Tapu Kaydı

-Aplikasyon Krokisi 

-Temel Aplikasyonu  (Belediye Onaylı)

-Plankote ( Belediye Onaylı )

-İmar Durumu,

-Mimari Proje ( 3 takım proje oda onaylı ve sicil durum belgesi )

-Statik Proje ( 3 takım proje oda onaylı ve sicil durum belgesi )

-Mekanik proje ( 3 takım proje oda onaylı ve sicil durum belgesi )

-Elektrik projesi ( 3 takım proje oda onaylı ve sicil durum belgesi - SEDAŞ Onaylı )

-Zemin Etüd Raporu  (Oda onaylı ve sicil durum belgesi - Belediye onaylı )

-Statik Proje Hesaplar

-Renkli cephe uygulaması (A4  enaz 2 cephe)

YAPI DENETİM EVRAKLARI

-YİBF Belgesi ( FORM 2 )

-Yapı Denetim Taahhütname ( FORM 3 )

-Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi (Yapı sahibi ve Yapı Denetimce imzalı)( FORM 4 )

-İşyeri Teslim Tutanağı Örneği ( FORM 5 )

-Yapı Denetim Kuruluşunun İzin Belgesi  (Noter Tasdikli) ( FORM 13 )

-Denetçi Belgeleri ( FORM 15 )

-Yapı Denetçisi ile Yardımcı Kontrol Elemanlarının

ikametgâh belgeleri

-Yapı Denetim Şirket Yetkilisi T.C.Kimlik fotokopisi

-Yapı Denetim İzin Belge No

-Banka dekontu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 gün

 

 

 

 

 

21

 

MÜTEAHHİT EVRAKLARI

-Yapı Sahibi ile Müteahhit arasında yapılan sözleşme (Yapı sahibi ve Müteahhit tarafından imzalı )

-Müteahhit Faaliyet Belgesi (Bulunduğu yıla ait)

-Müteahhit Vergi Levhası

-İmza Sirküleri

-Müteahhitlik Taahhütnamesi

-Ticari sicil gazetesi

 

ŞANTİYE ŞEFİ EVRAKLARI

-Şantiye Şefliği Hizmet Sözleşmesi ( FORM 10 )

-Diploma fotokopisi

-Oda kayıt belgesi

-Kocaeli'nde oturduğuna dair ikametgah İlmühaberi

-Ruhsat harcı

-800 m2 yi aşan yapılarda  Sığınak Raporu

-Toplu konut ve İşyeri olan yapılarda

   - İtfaiye raporu

   -otopark hesabı

   -ağaç hesabı

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapı Kullanma izin Belgesi  Hazırlanması

-Dilekçe

-Tapu Fotokopisi

-Güncel Tapu Kaydı

-Ruhsat fotokopisi

-Daha önce İskan alınan kısımlar varsa fotokopileri

-Binanın her cepheden  çekilmiş fotoğrafları

-Ruhsatta Temel üstü vizesi olamayan binalarda kadastro müdürlüğünün istediği formatta  bina tespitli aplikasyon krokisi

-SSK Prim borcu muafiyeti

-Vergi Dairesi Muafiyeti

-Denetimli binalarda iş bitirme ve iskan raporu

-4 lü TUS ta Fenni Rapor

-Mimari proje

NOT     : Binanın sıvası ve dış cephe boyası bitmiş, camlarının takılmış, iç merdiven korkuluklarının yapılmış ve çatısının tamamlanmış olması şartları aranmaktadır.

 

 

 

 

 

15 gün

 

23

 

Tevhid-İfraz İşlemleri

-Dilekçe

-İmar durumu aslı

-Parselasyon planı

 

7 gün

 

24

 

Temel üstü müracaatı

-Dilekçe

-Koordineli bina tespitli aplikasyon belgesi

-Yapı Ruhsatı aslı

 

3 gün

25

Kat mülkiyet

-Listeli olarak hazırlanmış 3 takım  mimari proje

- Dilekçe

2 gün

26

Kat İrtifak Adres Müracaatı İşlemleri

- Tasdikli Mimari proje
- İnşaat ruhsatı

 

2 gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri                                                  İkinci Müracaat Yeri

İsim: Ali İhsan KARAGÖZ                                       İsim: Bali HOLAT

 

Unvan: Müdür                                                       Unvan: Belediye Başkan Yardımcısı

 

Adres: Kartepe Belediye Başkanlığı                     Adres: Kartepe Belediye Başkanlığı

 

Tel: (0262) 316 68 44                                         Tel: (0262) 316 68 03 

Faks: (0262) 373 32 36                                       Faks: (0262) 373 32 36

e-mail: ali.ihsan@kartepe.bel.tr                             e-mail: b.holat@kartepe.bel.tr  

27

 

 

İmar Planı tadilatı yapılması

-Tapu Fotokopisi

-Tapu  kaydı

-Koordineli  aplikasyon krokisi

-İlgili Kurum görüş yazıları (İlgili Müdürlüğünden)

-Plan açıklama Raporu

-Tadilatlı Plan paftası

-Zemin Etüd raporu

-Dilekçe

 

30 gün (Büyükşehir Belediyesine gönderilene kadar geçen süre)

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri                                                         İkinci Müracaat Yeri

 

İsim: Ferda ŞAHİN                                           İsim:  Bali HOLAT

 

Unvan: Müdür                                                              Unvan: Belediye Başkan Yardımcısı

 

Adres: Kartepe Belediye Başkanlığı                            Adres: Kartepe Belediye Başkanlığı

 

Tel: (0262) 373 62 22                                                 Tel: (0262) 316 68 03 

Faks: (0262) 373 32 36                                               Faks: (0262) 373 32 36

e-mail: f.ozparlak@kartepe.bel.tr                             e-mail: b.holat@kartepe.bel.tr        

 

 

28

Evsel Atık Toplanması

-Dilekçe,

-Sözlü şikayet

-Telefon

- e-mail

8 saat

29

Tıbbi Atık Toplanması

-Dilekçe,

-Sözlü şikayet

-Telefon

- e-mail

1 gün

30

Izgara Temizliğinin Yapılması

-Dilekçe,

-Sözlü şikayet

-Telefon

- e-mail

1 gün

31

Ekip Denetimleri

-Dilekçe,

-Sözlü şikayet

-Telefon

- e-mail

1 gün

32

Hakediş Müracaatı

- Dilekçe


5 gün

 

33

Talep ve Şikayetler

- Dilekçe
- E-mail

1 ay

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri                                                         İkinci Müracaat Yeri

 

İsim: Sinan ŞAHİN                                                       İsim:  Zafer Arat

 

Unvan: Müdür                                                                Unvan: Belediye Başkan Yardımcısı

 

Adres: H.Mustafa mh.Eski Bağdat cd. Köseköy         Adres: Kartepe Belediye Başkanlığı

 

Tel: (0262) 373 46 58                                                  Tel: (0262) 316 68 00 

Faks: (0262) 373 32 36                                                Faks: (0262) 373 32 36

e-mail: s.sahin@kartepe.bel.tr                                       email: z.arat@kartepe.bel.tr                   

 

 

34

Menşe-i Şahadetnamesi Düzenlenmesi

-Nakledilecek olan hayvan ve hayvan maddelerinin özelliklerini belirten dilekçe
- Harç Makbuzu fotokopisi

-Hayvan Kimlik Belgesi

10 dk.

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri                                               İkinci Müracaat Yeri

 

İsim: Selman Çelik                                              İsim:  Bali HOLAT

 

Unvan: Müdür                                                   Unvan: Belediye Başkan Yardımcısı

 

Adres: Kartepe Belediye Başkanlığı                 Adres: Kartepe Belediye Başkanlığı

 

Tel: (0262) 373 32 37                                       Tel: (0262) 316 68 03 

Faks: (0262) 373 32 36                                     Faks: (0262) 373 32 36

e-mail: s.çelik@kartepe.bel.tr                             e-mail: b.holat@kartepe.bel.tr   

                                                       

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

Emlak Vergileri,İlan  ve Reklam Vergileri., Çevre Temizlik Vergileri,Diğer Tahakkuk ve Tahsilat İşlemleri

 

 

 

 

 

T.C.Kimlik Numarası

Tapu Fotokopisi

Vekaleten Yapılan İşlerde vekalet

Tüzel kişilerde Vergi Levhası

10 dk.

 

 

36

4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç olanlara Yardım Yapılması

 

 

 

 

 

Askerlik Belgesi( Askerlik Şubesi)

Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus  Müdürlüğü)

Form-5 belgesi- ( Bağlı Muhtarlık)

Mal Varlığı Araştırma Evrakı

Müracaatı uygun olanlardan 2 adet resim

Askerlik Bitiminde Terhis Belgesi

 

 

 

 

1 ay

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri                                                    İkinci Müracaat Yeri

 

İsim: Abdullah Yılmaz                                              İsim:  Mehmet Filiz

 

Unvan: Müdür                                                           Unvan: Belediye Başkan Yardımcısı

 

Adres: Kartepe Belediye Başkanlığı                         Adres: Kartepe Belediye Başkanlığı

 

Tel: (0262) 316 68 07                                              Tel: (0262) 316 68 09 

Faks: (0262) 373 32 36                                            Faks: (0262) 373 32 36

e-mail: a.yilmaz@kartepe.bel.tr          e-mail: m.filiz@kartepe.bel.tr                                          

 

 

37

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu gereğince Evlendirme Müracaatı İş ve İşlemlerinin Yapılması

- Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden)
- Fotoğraflı nüfus cüzdan sureti - Fotoğraflı Sağlık raporu (Sağlık Kuruluşlarından)
- 6 adet vesikalık resim
- Müracaatlarını yapıp, nikah akitlerini başka yerde kıyılacaklara verilecek izinname (
- 17 yaşını dolduranlardan, anne babanın izin onayı.
-16 yaşını doldurmuş olanlardan Aile Mahkemesi kararı istenmektedir.

-  Eşinden ayrılan çiftlerden bayanlar için 300 günlük bekleme süresi veya aile mahkemesinden bekleme süresinin kaldırılmasına dair kararı istenir.

2 saat

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

İlk Müracaat Yeri                                                     İkinci Müracaat Yeri

 

İsim: Mesut ŞİŞMAN                                                İsim:  Mehmet Filiz

 

Unvan: Müdür                                                           Unvan: Belediye Başkan Yardımcısı

 

Adres: Kartepe Belediye Başkanlığı                      Adres: Kartepe Belediye Başkanlığı

 

Tel: (0262) 316 68 08                                              Tel: (0262) 316 68 09 

Faks: (0262) 373 32 36                                            Faks: (0262) 373 32 36

e-mail: m.sisman@kartepe.bel.tr                               e-mail:m.filiz@kartepe.bel.tr

                       
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Kazı Ruhsatı Verilmesi (Kanal Tamiri İçin)

-Onaylı altyapı ruhsat formu (İsu'dan)
- Yol tahrip bedeli

1 gün

39

Belediyeye ait hizmet binalarının onarımı

Dilekçe ve sözlü talep

20 gün

40

Kamu binalarının bakım ve onarımı

Dilekçe ve sözlü talep

10 gün

41

Muhtarlık binaları bakım ve onarımı

Dilekçe ve sözlü talep

10 gün

42

Alt yapı ruhsat talepleri

İsu,İzgaz, Telekom, Sedaş alınan yazı

1 gün

43

İhalelerle ilgili bilgi ve işlemler

Dilekçe, e-mail

7 gün

44

Alt ve üst geçitlerin bakımı

Dilekçe

5 gün

45

Müdürlük çalışmaları ile ilgili bilgi talepleri

Dilekçe, e-mail

1 gün

46

Karla mücadele

Dilekçe, sözlü talep, telefon

Gün içerisinde

47

Moloz kaldırılması

Dilekçe

1 gün

48

Yağmur suyu kanalı ve ızgara bakım ve onarımı

Dilekçe, e-mail

7 gün

49

Yolların genişletilmesi, İmar yolu açılması

Dilekçe

1 ay

50

Yol bakım ve onarımı

Dilekçe, e-mail

10 gün

51

Gezi, düğün, sosyal etkinlikler vs. araç verilmesi

Dilekçe

1 hafta

52

İş makinası kiralama  talepleri

Dilekçe

1 gün

53

Hasta nakil ambulans hizmeti

Dilekçe, resmi kurum yazısı

1 gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

 

 

İlk Müracaat Yeri                                                         İkinci Müracaat Yeri

 

İsim: Samet VURAL                                                            İsim:  Zafer Arat

 

Unvan: Müdür                                                              Unvan: Belediye Başkan Yardımcısı

 

Adres: Kartepe Belediye Başkanlığı                            Adres: Kartepe Belediye Başkanlığı

 

Tel: (0262) 316 68 10                                                 Tel: (0262) 316 68 04 

Faks: (0262) 373 32 36                                               Faks: (0262) 373 32 36

e-mail:s.vural@kartepe.bel.tr                                            e-mail: z.arat@kartepe.bel.tr

         


Yazılma Tarihi15.12.2009 15:13 Okunma Sayısı1394

 
   

 

54

Cenaze Defin İşlemleri

- Ölüm belgesi

1     gün

 

 

55

Cenaze nakil hizmetleri

- Ölüm belgesi

1 gün

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri                                                         İkinci Müracaat Yeri

 

İsim: Zuhal AYHAN                                                       İsim:  Zafer Arat

 

Unvan: Müdür                                                                Unvan: Belediye Başkan Yardımcısı

 

Adres: Kartepe Belediye Başkanlığı                           Adres: Kartepe Belediye Başkanlığı

  

Tel: (0262) 373 62 41                                                   Tel: (0262) 316 68 04 

Faks: (0262) 373 32 36                                                 Faks: (0262) 373 32 36

e-mail: z.oguz@kartepe.bel.tr                                         e-mail: z.arat@kartepe.bel.tr